Naši partneři
SCI-MUSCLE CZ
 
OCTAGON
 
Hayashi
 
Bresco a.s.
 
Zajímáve odkazy
UNITRD WORLD WRESTLING
 
Svaz zápasu České republiky
 
ČESKÝ SVAZ MMA
 

Wrestling Club Třebíč členem ČSMMA

Začátkem roku 2014 vstoupil Wrestling Club Třebíč do ČSMMA

Český svaz MMA (ČSMMA) je občanské sdružení, které sdružuje sportovní kluby a sportovní oddíly, zabývající se kontaktním, bojovým (úpolovým) sportem MMA (smíšená bojová umění, ang. mixed martial arts) a jeho disciplínami dle platných mezinárodních a národních pravidel, sebeobranou a ostatními formami bojového umění.

ČSMMA je dobrovolný a samosprávný svazek svých členů, založený na základě svobodné vůle sdružovat se.

Předmětem činnosti ČSMMA je sdružovat sportovní kluby a jednotlivce, kteří se zajímají o bojový sport MMA a další příbuzné bojové sporty.

Cílem ČSMMA je organizovat, rozvíjet a propagovat MMA, napomáhat vzniku nových sportovních klubů a oddílů a zapojovat sebe a své členy do sportovních a tělovýchovných aktivit, zabezpečovat účast aktivních členů, sportovců, na mezinárodních soutěžích, přispívat osvětovou a lektorskou činností k zvyšování znalostí svých členů o MMA. Cílevědomě dbát na plnění sportovních, organizačních a antidopingových pravidel a norem a dodržování zásad fair play.

Členství v ČSMMA je časově neomezené a dobrovolné. Členem se může stát každá fyzická i právnická osoba, která souhlasí se stanovami a trvalé bydliště a sídlo má na území České Republiky.

Stanovy ČSMMA nabyly platnosti a účinnosti dnem registrace Ministerstva vnitra ČR.

TOP NOVINKY
21.2.2014

Jarda Jahoda 33let

V únoru oslavil Kristova léta Jaromír Jahoda

18.2.2014

Wrestling Club Třebíč členem ČSMMA

Začátkem roku 2014 vstoupil Wrestling Club Třebíč do ČSMMA

Foto dne
Mistrovství CR junioru ve volném stylu 2014 Mistrovství CR junioru ve volném stylu 2014

 

Video dne
Zápas řecko-římský Zápas řecko-římský